หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 1. ว 629-59 หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว
 2. ว4562-60 แนวทางการบริหารและสรรหาพนักงานราชการ-อัตราจ้างชั่วคราว
 3. ว24-59 หลักเกณฑ์การย้ายครูสายงานการสอน
 4. ตัวชีัวัดการประเมินองค์ประกอบย้ายครู ปี 2562
 5. ว 629-59 หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว
6. ว 629-59 หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว
 7. ว9-59 ปรับปรุงกรอบระยะเวลาย้าย ผบ.
 8. ว24-60 หลักเกณฑ์การย้าย ผบ.แก้ไข
 9. องค์ประกอบการย้าย ผบ.(กศจ.ลพบุรี)
 10. ว29-60 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค. (2)
 11. ว30-60 หลักเกณฑ์วิธีการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้ง 38 ค.(2)
 12. องค์ประกอบการย้าย 38 ค. (2)(กศจ.ลพบุรี)
 13. องค์ประกอบการเลื่อน 38 ค. (2)(กศจ.ลพบุุรี)
 14. ว33-60 หลักเกณฑ์และวฺิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
 15. ว8-62 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

   หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   1. ว16-57 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
   2. ว5-61 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันบรรจุตำแหน่งผู้ช่วย ว5-61

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 2. คู่มือการพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE
 3. แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 4. ว3-54 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ(ว17-52)
 5. ว19-61 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ว19-61
 6. ว26-61 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 7. ว28-60 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.7
 8. ว4-62 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ฯ
 9. ว14-61 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะแก้ไข ว22-60
10. ว22-60 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ ว21-60)
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ว6599-60กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานขอวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่)
2. ว20-61หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ว6-62แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาฯ 2555
4. ว2021-60 หนังสือรับรองความประพฤติพนักงานราชการ
5. ว1-51 การปรับเงินดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
6. ว25-59 การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
7. ว17-52 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ(สายบริหารการศึกษา) ว17-2552
8. ว17-52 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ(สายสอน)
9. ว17-52 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ(สายบริหารสถานศึกษา)
10. ว17-52 การมีและเลื่อนวิทยฐานะ(สายศึกษานิเทศก์)
11. ว21-56 การกำหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
12. ว21-56 (แนบท้ายปรับเงินเดือน1)
13. ว21-56 (แนบท้ายปรับเงินเดือน2)
14. ว21-56 (แนบท้ายปรับเงินเดือน3)
15. ว21-60 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
16. แนวปฏิบัติการเสนอขอเครื่องราชย์ฯ ปี62
17. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
18. การเลื่อนเงินเดือนครูแบบช่วง ว627-2562
19. ว5-62 ฐานและช่วงคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนครู
20. ว7-62 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษเรื่องระยะเวลา
21. ว9-62 การได้รับเงินเดือนผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

812104
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
851
843
4922
799939
1694
29591
812104

Your IP: 3.236.64.1
2020-07-02 20:11