คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล *

1. คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

   - นางสาวมัณฑนา    มีชำนาญ             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
2. คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน

   - นางสาวมัณฑนา    มีชำนาญ             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
3. คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

   - นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
4. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารพนักงานราชการ

   - นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานการลาออกจากราชการ

   - นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
6. คู่มือการปฏิบัติงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

   - นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
7. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

   - นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
8. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   - นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
9. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

   - นางกมลรัตน์       ชุนดี                  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 
10. คู่มือการปฏิบัติงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
11. คู่มือการปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้รับบำเหน็จบำนาญ

   - นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการขอเปลี่ยนแปลงรายการใน ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ

   - นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
13. คู่มือการปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง

   - นางกมลรัตน์       ชุนดี                  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 
14. คู่มือการปฏิบัติงานการลา การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

   - นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
15. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/รับ - ส่ง หนังสือราชการ

   - นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
16. คู่มือการปฏิบัติงานงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

   - นางสาวชนพิชา     ทรงเสรีย์            ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   - นางสาวมัณฑนา      มีชำนาญ          ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   - นางสาวเบญจมาศ        มาภรณ์        ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
17. คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู

   - นางสาวฐิตารีย์       เกิดมาลัย            ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
18. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มประวัติ

   - นางสาวฐิตารีย์         เกิดมาลัย             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2262534
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1061
1090
7514
2245629
11132
49249
2262534

Your IP: 35.172.224.102
2022-12-10 12:27