คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล *

นางกมลรัตน์       ชุนดี                  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     - การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

     - ระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง


นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     - การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี


นางสาวฐิตารีย์      เกิดมาลัย            ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     - การจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
 
     - การจัดทำแฟ้มประวัติ


นางอรอนงค์         เดชสนธิ             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     - การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูสายงานการสอน
 
     - งานบริหารพนักงานราชการ
 
 
นางสาวมัณฑนา    มีชำนาญ             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
    - การลาออกจากราชการ
 
     - การย้ายข้าราชการครู
 
  
นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     - การขอมีบัตร
 
     - การขอเพิ่มและปรับวุฒิการศึกษา


นางสาวเบญจมาศ   มาภรณ์              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     - งานธุรการ

 

ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

921340
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
1213
1279
909544
27663
27479
921340

Your IP: 34.201.9.19
2020-10-26 02:21