คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
นางสาวลำเพย    กลิ่นไทย     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
- การขอหนังสือรับรอง สลิปเงินเดือน (Payslip)
 
 
- การจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด (ส่วนจังหวัด)
 
 

นางศลิษา          ล้วนดี         ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ     
 
- การปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ
 
 
- ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
 
 

นางสาวชนิดา     วงษ์เนตร    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
 
 
- การขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 

นางสาวจุฑารัตน์  ปลื้มมะลัง   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
- การปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ
 
 

นางอนัญญา    เบิกบาน        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
- การปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร
 
 

นางสายรุ้ง    หงษ์คำดี        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
- การปฏิบัติงานการจ่ายเงิน
 
 
 

ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2262646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1173
1090
7626
2245629
11244
49249
2262646

Your IP: 35.172.224.102
2022-12-10 13:40