เมื่อวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ออกตรวจเยี่ยม ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์การใช้งานที่ใช้จัด
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการใช้งานของอุปกรณ์
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอลำสนธิ และอำเภอพัฒนานิคม ซึ่งได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ประมาณ 20 โรงเรียน

172609

136217

172612

172619

283281

283312

283321

283350

283369

โรงเรยนซอย 26 สาย 4 ซาย 201220

โรงเรยนบานหวยสะอาด 201220

โรงเรยนบานเขารวก 201220

โรงเรยนบานเขารวก 201220 0

โรงเรยนบานเขารวก 201220 1

โรงเรยนวดมณศรโสภณ 201220

โรงเรยนวดมณศรโสภณ 201220 0

โรงเรยนไทยรฐ 100 วทยา 201220

โรงเรยนไทยรฐ 100 วทยา 201220 0โรงเรยนไทยรฐ 100 วทยา 201220 0


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2794015
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
639
1126
639
2783873
639
76727
2794015

Your IP: 34.204.181.91
2023-10-01 20:15