สารสนเทศทางการศึกษา

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการบนเว็บไซต์

จำนวนผู้ลงคะแนน
90
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 10:51 น.

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการบนเว็บไซต์

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
มากที่สุด
69 76.7%
มาก
8 8.9%
ปานกลาง
5 5.6%
น้อย
2 2.2%
น้อยที่สุด
0 0%