สารสนเทศทางการศึกษา

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการบนเว็บไซต์

จำนวนผู้ลงคะแนน
89
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:09 น.

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการบนเว็บไซต์

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
มากที่สุด
68 76.4%
มาก
8 9%
ปานกลาง
5 5.6%
น้อย
2 2.2%
น้อยที่สุด
0 0%