วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

 

630 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มทั่วไป และ กลุ่มประสบการณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2


 

630

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษาและผู้อำนวยการศึกษา [ประกาศ] [ใบสมัครกลุ่มทั่วไป] [ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์]


 

630

การประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ให้โรงเรียนเข้าไปบันทึกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis  โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ๘ หลัก  ตามเอกสารที่จัดส่งให้ทาง E-office (จัดส่งให้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะได้นำข้อมูลไปจัดพิมพ์ลงในกระดาษคำตอบ


630แจ้งให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.ลบ.2 ที่มีสิทธิสามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด [1] [2]


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2557)

 


 

794387-img-1407205084-1

ประธานงานพระราชทานเพลิงศพ

DSC 0033 Small

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายสังเวียน  โพธิ์ทอง บิดานางเฉลียว  สุทธิจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ วัดถนนโค้ง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี................งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการเขต ฯ สพป.ลพบุรี เขต 2

-01เวลา 9.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2558 ผ.ศ วินัย สมมิตร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2558

 

เตรียมความพร้อมสอบ (O-NET)

DSC 0003-1เวลา 13.00 น. วันที่ 27 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุม สพป.ลบ. 2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สพป.ลบ. 2 จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจคณะกรรมการคุมสอบและผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง

92101วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 07.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป. , ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร รร.กลุ่มท่าหลวงสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   พร้อมคณะในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ...งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

เลิศล้ำอลังการงานสร้าง

-01เวลา 9.09 น. วันที่ 26 มกราคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และศาลพ่อแก่แม่แก่ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อหน่วยงานและตัวข้าราชการในสังกัด สพป.ลบ 2 ณ.บริเวณเขาหน้าตัด(สถานที่ตั้งเขตใหม่) ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้305
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1158
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6594
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6808
mod_vvisit_counterเดือนนี้25238
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27642
mod_vvisit_counterทั้งหมด1198247

Online (20 minutes ago): 17
Your IP: 54.197.127.233
,
วันนี้วันที่: 31 ม.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์