วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630 รายงานตัวชี้วัดที่ 27 ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำหรับสถานศึกษา) [ ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ] [ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ]


630

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๒

 


630   แจ้ง ร.ร.ที่มีรายการแจ้งค้างชำระค่าไฟฟ้า ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระ หากได้ชำระเงินแล้วให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระเงินแล้ว (ให้ ร.ร.หลักตรวจสอบและดำเนินการแทน ร.ร.ที่ยุบรวม) และส่งเอกสารถึง สพป.ลบ.2 (กลุ่มนโยบายและแผน) อย่างช้าภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียด


630

   ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ส่ง สพป.ลบ.2 (กลุ่มนโยบายและแผน)ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดแบบสำรวจค่าไฟฟ้า


630

 แจ้ง รายชื่อโรงเรียนที่ต้องถ่ายรูปครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง ส่งภายในวันที่ 15  กรกฎาคม 2558  ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน

 


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630

แจ้งโรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรีเขต2สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถใช้งานได้ภายในสองวัน โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2558)


 

การอบรมนักเรียนแกนนำ“ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

DSC 0014 Small

เวลา 16.30 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมนักเรียนแกนนำ “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประขุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ท่ามะนาว)................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

11717145 860251684043841 1377816056 nเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ท่านรอง อำนาจ คุ้มสุภา  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลข่วงเปา  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL(Brain Based Learning)โดยเชื่อมโยงหลักสูตรสู่ชั้นเรียน.…งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:05 น.)

 

รับมอบครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

DSC 0031 Small

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รับมอบครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด จากเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู มอบโดย นางอนงค์วดี  ทองสุข ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ณ สพป.ลพบุรี เขต 2................งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

การบรรจุครูใหม่

 DSC 0029 Small

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะครูที่จะบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ชั้น 3) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ................งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2

DSC 0001 Small

เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ชั้น3) อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี .......................งานประชาสัมพันธ์.........ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้931
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้592
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1523
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7331
mod_vvisit_counterเดือนนี้5865
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33826
mod_vvisit_counterทั้งหมด1375932

Online (20 minutes ago): 19
Your IP: 54.81.223.234
,
วันนี้วันที่: 06 ก.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์