วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

 amss banner 

4444

 Logo pracharatSchool

Banner elearning 

boysc 01

Conference

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี


630

 ด้วย สพฐ. จะดำเนินการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งจะทำการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้นฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จากการติดตามดังกล่าว เขตพื้นที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลการรายงานจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน เพิ่มเติมตามแบบเก็บข้อมูล ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้รายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ (เฉพาะเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒) เป็นไฟล์ข้อมูลทาง e-Office ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เอกสารหมายเลข ๓ สรุปผลการดำเนินงานฯ ให้โรงเรียนจัดส่งเป็นรูปเล่มเอกสาร ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์์โหลดเอกสาร [หนังสือนำส่ง] [ตัวชี้วัดเก็บจากโรงเรียน] [แบบรายงานค่านิยมหลัก-12-ประการ] 


630

  คู่มือการใช้งานระบบคอนเฟอเรนส์ สพป.ลพบุรี เขต ๒

 


 

bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559)


 

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 1. ประกาศประกวดราคา  2.เพิ่มเติมประกาศ


 

 

การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บรจาคโลหต1

เวลา 09.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ภายใต้การนำของ ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่มีพระชนมพรรษา 7 รอบ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี.......................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

การทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

DSC 0079 Small

เวลา 07.30 น. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี.......................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

โครงการลุงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน

DSC 0318 Small

เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตามโครงการลุงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี.......................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

กิจกรรมสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย

DSC 0090 Small

เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย โดยศูนย์เสมารักษ์ ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี.......................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน

DSC 0007 Small

เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ กลุ่มโรงเรียนในอำเภอพัฒนานิคม ณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.......................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

head2


ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

Banner Form

banner 150159

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterทั้งหมด0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.224.125.217
,
วันนี้วันที่: 25 มิ.ย., 2016
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์