วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

 amss banner 

4444

 Logo pracharatSchool

Banner elearning 

boysc 01

Conference

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี


630

 ด้วย สพฐ. จะดำเนินการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งจะทำการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้นฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จากการติดตามดังกล่าว เขตพื้นที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลการรายงานจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน เพิ่มเติมตามแบบเก็บข้อมูล ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้รายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ (เฉพาะเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒) เป็นไฟล์ข้อมูลทาง e-Office ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เอกสารหมายเลข ๓ สรุปผลการดำเนินงานฯ ให้โรงเรียนจัดส่งเป็นรูปเล่มเอกสาร ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์์โหลดเอกสาร [หนังสือนำส่ง] [ตัวชี้วัดเก็บจากโรงเรียน] [แบบรายงานค่านิยมหลัก-12-ประการ] 


630

  คู่มือการใช้งานระบบคอนเฟอเรนส์ สพป.ลพบุรี เขต ๒

 


 

bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559)


 

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 1. ประกาศประกวดราคา  2.เพิ่มเติมประกาศ


 

 

ประชุม Morning brief

DSC 0001 Small

เวลา 08.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุม Morning brief ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลำสนธิ ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย

-01เวลา 9.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายบุญเลิศ ฉ่ำชุ่ม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบปฎิบัติ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาล เวลา 10.00 น.

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

12162409 1046655595368607 466262718 o Small

เวลา 09.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายอำนาจ  คุ้มสุภา รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

ประชุม Morning brief และประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

DSC 0031 Small

เวลา 07.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุม Morning brief ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอท่าหลวง และให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในการประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

ตรวจเยี่ยมสถานที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

DSC 0018 Small

เวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2558 นายอำนาจ  คุ้มสุภา รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา และโรงเรียนบ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

head2


ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

Banner Form

banner 150159

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterทั้งหมด0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.80.220.176
,
วันนี้วันที่: 27 มิ.ย., 2016
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์