วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


630แจ้งย้ำเตือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ก.ค. 2556 และสอนในระดับมัธยมศึกษา ทุกคนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กทม. และในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด นครนายก รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04130/ว823 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558


630

 เรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ. 2556 - 2558 มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

 


pr190558

 index sobkru 01


 

630

 ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ. และผอ. สถานศึกษา  หลักฐานสำหรับรายงานตัวอย่างละ 1 ฉบับ  1. สำเนาก.พ. 7  2. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


630

    แจ้ง โรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรี เขต 2 สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2558 [ดาวน์โหลดใบสมัคร] [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2558)

 

 

 

กิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

DSC00114 resize

เวลา 13.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอนุชาติ  สืบสายทองคำ และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณหน้าศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอท่าหลวง

DSC00094 resize

เวลา 09.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเทอมใหม่................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอหนองม่วง

DSC 0497 resize

เวลา 10.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเทอมใหม่................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฐินวัดธรรมรักษ์นิเวศน์

DSC 0481 resize

เวลา 09.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ณ  วัดธรรมรักษ์นิเวศน์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานในพิธี................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทะเลทอง และโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ

DSC00003วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ คุ้มสุภา  รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นส. ลัดดาวรรณ โพธิ์สุวรรณ และ นส. ธัญญานัฏ บุญพิละ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยียมโรงเรียนบ้านทะเลทอง และโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ได้เดินตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน พบปะเพื่อนครูและนักเรียนภายในห้องเรียน  ซักถามปัญหาของครูผู้สอนพร้อมให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนางานการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน....…งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:24 น.)

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้221
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1443
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5616
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8417
mod_vvisit_counterเดือนนี้30635
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38655
mod_vvisit_counterทั้งหมด1332635

Online (20 minutes ago): 34
Your IP: 54.197.94.141
,
วันนี้วันที่: 28 พ.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์