วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630   แจ้ง ร.ร.ที่มีรายการแจ้งค้างชำระค่าไฟฟ้า ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระ หากได้ชำระเงินแล้วให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระเงินแล้ว (ให้ ร.ร.หลักตรวจสอบและดำเนินการแทน ร.ร.ที่ยุบรวม) และส่งเอกสารถึง สพป.ลบ.2 (กลุ่มนโยบายและแผน) อย่างช้าภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียด


630

   ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ส่ง สพป.ลบ.2 (กลุ่มนโยบายและแผน)ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดแบบสำรวจค่าไฟฟ้า


630

 แจ้ง รายชื่อโรงเรียนที่ต้องถ่ายรูปครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง ส่งภายในวันที่ 15  กรกฎาคม 2558  ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน

 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2

 


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630

แจ้งโรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรีเขต2สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถใช้งานได้ภายในสองวัน โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2558)


งานรดน้ำศพ คุณพ่อแดง ตรีพงษ์ บิดา ผอ.ปรางทอง ตรีพงษ์

8

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานรดน้ำศพ คุณพ่อแดง ตรีพงษ์ บิดา น.ส.ปรางทอง  ตรีพงษ์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอนุชาติ  สืบสายทองคำ และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดธรรมเสนา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี..........งานประชาสัมพันธ์....ภาพ/รายงาน

 

  

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 08:23 น.)

 

โครงการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

10836132 873966905970811 435527461 n Small

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่นายจำรัส ทองอาบ บิดา ด.ช.จักรภัทร ทองอาบ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ซึ่งถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน ซึ่ง ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ และ สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนไปแล้ว...............งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานเปิดโครงการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

DSC00371 Small

เวลา 09.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มท่าหลวงสัมพันธ์ (ศูนย์ที่ 1) ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ................งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติวสอบ O-NET

DSC 0269-01เวลา 9.00 น.วันที่ 2 8 พฤศจิกายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในการติวสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียนและ สพป.ลบ 2 , เพื่อเป็นแนวทางในการติวนักเรียนให้มีประสบการณ์ในการสอบ O-NET ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 274 คน

 

งานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา

10814361 873819135985588 2015276760 n Small

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายอนุชาติ  สืบสายทองคำ และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the King) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ เวทีริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหอประชุมกองทัพเรือ................งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้592
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1248
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7231
mod_vvisit_counterเดือนนี้4941
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33826
mod_vvisit_counterทั้งหมด1375008

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.80.94.92
,
วันนี้วันที่: 06 ก.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์