วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ภายในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้งานอาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมองค์กร นิติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด บริการ เอื้ออาทร มุ่งมั่น ประสาน เรียนรู้
ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
รักษาการ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

patithinwork

adver
goverp

naru

utq

ksp_banner

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
emony
gis
kamrong1
tab2
mdidหน่วยงานการศึกษาprnews_header

ban kru57 2

otpc_in_th
head
tab1n


youtube all

โครงการองค์กรคุณธรรม

IMG_01เวลา 7.00 น. ( 30 เมษายน 2556 ) ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  นำข้าราชการในสังกัดสพป.ลบ 2 ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 รูป สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญภาวนาจิตก่อนการปฎิบัติงาน ในทุกเช้าวันอังคาร เพื่อฝึกปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดลพบุรีใสสะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาสามารถนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013 เวลา 11:05 น.)

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

DSC00468-01     เวลา 8.30 น. ( 29 เมษายน 2556 ) ตามประกาศ อ.ค.ก.ศ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1/ 2556 สพฐ. กำหนดการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ ประกาศรับสมัคร  วันที่ 22- 25 เมษายน 2556, รับสมัคร วันที่ 29 เมษายน–5 พฤษภาคม 2556, ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 255 , สอบภาค ก วันที่ 22 มิถุนายน 2556, สอบภาค ข วันที่ 23 มิถุนายน 2556, สอบภาค ค  วันที่ 24  มิถุนายน 2556 และประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สพป.ลพบุรี เขต 2

 

อบรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

DSC09769-01    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ภายใต้การนำโดย ดร.มานะ  อัครบัณฑิต ผอ.สพป.ลบ.๒, นายวิวัฒน์  เย็นฉ่ำ รอง ผอ.สพป.ลบ.๒ , ศน.ธรรมนูญ  หงษ์คำดี    ได้ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ ๒) ให้กับผู้บริหาร, คณะครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ในสังกัด สพป.ลบ.๒ จัดที่ ณ เวิลด์พีช วัลเลย์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 10:51 น.)

 

BIG CIeaning DAY วันมหาสงกรานต์ ปี 2556

DSC09888-01    เวลา 9.00 น. ( 10  เมษายน  2556 ) ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  พร้อมข้าราชการในสังกัดสพป.ลบ 2 พร้อมใจกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน ฯ  เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ปี 2556 เวลา10.30 น. แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสามัคคีในองค์กร  โดยแบ่งเป็น  7  กลุ่ม 4  ประเภทกีฬา ประกอบด้วย  ปิดตาตีหม้อ , ตีกอล์ฟพระราชา , วิ่งซุเปอร์แมน , และวิ่งเปรียวลูกโปง  เวลา 11.30 น ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  นำข้าราชการในสังกัดสพป.ลบ 2. ร่วมสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ อานิสงส์ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) ผู้ใดได้ถวายเครื่องเถราภิเษก(สรงน้ำพระ)จะพ้น จากทุกข์ภัยทั้งปวง. จากนั้นผอ.เขต ได้อำนวยอวยชัยให้ข้าราชการในสังกัดประสพแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การ งานตลอดไป และรับประทานอาหารร่วมกัน ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 10:45 น.)

 

วันมหาเจษฎาบดินทร์

523594_501275406599448_1763069099_n     จังหวัดลพบุรีโดย นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายธนาคม    จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานรัฐพิธี“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายมโน ชุนดี  รอง ผอ.สพป ลบ 2 ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 08:43 น.)

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1672
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้75
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7074
mod_vvisit_counterเดือนนี้20569
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36216
mod_vvisit_counterทั้งหมด918002

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 107.22.70.215
,
วันนี้วันที่: 19 เม.ย., 2014
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์