วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

manual lbr2

info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

header sp-lri2


630 แจ้งครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการพัฒนาและทำการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecdtest.com ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 โดยระบบจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนจนสิ้นสุดการพัฒนา หากมีปัญหาการเข้าสู่ระบบให้ติดต่อโดยตรงที่คุณอนุรชา โทร 0979695924 ในเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรายชื่อ


630

 แจ้งโรงเรียน การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น(สังกัดอื่น) ตามหนังสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2914 ลว.17 ส.ค.2558 แจ้งให้สถานศึกษา จำนวน 37 รร.ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จำนวน 66 คน และให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนในกรณีที่มีการซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ในระบบ DMC58 ระยะที่ 2 ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58/ ขณะนี้ มีโรงเรียนทำการอับโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รร. คงเหลืออีก 34 รร.หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.2558 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน (28ส.ค. 2558)]


prb58

วิธีดาวน์โหลดคู่มือประชาชน   


630 รายงานตัวชี้วัดที่ 27 ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำหรับสถานศึกษา) [ ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ] [ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ]


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2558)

 


 

ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพิพัฒน์คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี

DSC 0112 Small

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายชลอ  กองสุทธิ์ใจ ในงานวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพิพัฒน์คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพรหมรังสี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี................งานประชาสัมพันธ์.....ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานคืนสุขสันต์เพื่อลูกหลานของเรา โรงเรียนบ้านซับหินขวาง

DSC 0044 Small

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “คืนสุขสันต์ เพื่อลูกหลานของเรา” เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านซับหินขวาง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี................งานประชาสัมพันธ์.....ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

DSC 0068-01เวลา 8.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด สพป.ลบ 2 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 พระภิกษุสามเณร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 วัตถุประสงค์ของการทำบุญตักบาตร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 มกราคม 2015 เวลา 09:56 น.)

 

ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

DSC00536เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.มโน ชุนดี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานการประกวดหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง....…งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ลพบุรี

5เวลา 09.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2557ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ปีงบประมาณ 2558    ณ  ห้องประชุม  สพป. ลพบุรี เขต 2  .........…งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2278
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6744
mod_vvisit_counterเดือนนี้38
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27320
mod_vvisit_counterทั้งหมด1427919

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.146.240.181
,
วันนี้วันที่: 01 ก.ย., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์