วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

 amss banner 

4444

 Logo pracharatSchool

Banner elearning 

boysc 01

Conference

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ได้จัดทำเว็บไซต์เขตพื้นที่ใหม่ ข่าวที่แจ้งโรงเรียนและข่าวประชาพันธ์ต่างๆๆ จะทำการอัพเดทที่เว็บไซต์ใหม่เท่านั้น สามารถเข้าชมและติดตามข่าวสารได้ที่ --->http://www.lopburi2.go.th หรือที่ http://202.143.152.85/lbr2/ 

 


 

630

 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 สพป.ลพบุรี เขต 2 (แก้ไข 2 ส.ค. 2559)

 


 

630

  รายละเอียดประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 


 

630

  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2559

 


 

630

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 1. ประกาศ  2. รายชื่อ


630

  คู่มือการใช้งานระบบคอนเฟอเรนส์ สพป.ลพบุรี เขต ๒

 


 

bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559)


 

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 1. ประกาศประกวดราคา  2.เพิ่มเติมประกาศ


 

 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

DSC 0326-01เวลา 9.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป ลบ 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ก่อนการดำเนินการประชุม ประธานมอบช่อดอกไม้วันเกิดผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2558

 

พิธีปิดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ

DSC 0028 Small

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม English teacher training program โดยเครือเบทาโกร ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ลงแขกดำนาปลูกข้าวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

DSC 0398-01 Smallวลา 6.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 2558 ภายใต้การนำของ  ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหมายให้ นายอนุชาติ  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมงานลงแขกดำนำ ที่โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  ผอ.เดชา ศรีนาราง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ชาวบ้านวังตาอินทร์ และเด็กนักเรียนในสังกัด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ช่วยกันดำนาปลูกข้าวภายในนาข้าวเนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ในการดำรงชีวิตในสมัยก่อนของคนไทย ที่ปัจจุบันเด็กนักเรียนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จัก และไม่เคยได้เห็น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดความรักสามัคคี รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

งานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา

11889017 1021692647864902 761464927 o Small

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานดำเนินงาน ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

สพป.ลบ. 2 จัดทำแผนพัฒนาขั้นพื้นฐานฯ

p11111เวลา 09.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559-2562) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.ลบ. 2 ซึ่งเป็นดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัดลพบุรี สภาพบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจัดทำแผนจำนวน 61 คน ประกอบด้วย รองผอ.สพป.ลบ. 2 ผู้แทนกพท. ผู้แทนอกคศ. ประธานกลุ่มโรงเรียน ผอ.กลุ่มงานสพป.ลบ. 2 ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสพป.ลบ. 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ส.ค. พ.ศ. 2558   ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ท่ามะนาว) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี.......งานประชาสัมพันธ์....ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 10:49 น.)

 

head2


ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

Banner Form

banner 150159

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterทั้งหมด0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.224.143.233
,
วันนี้วันที่: 30 เม.ย., 2017
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์