วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ภายในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้งานอาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมองค์กร นิติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด บริการ เอื้ออาทร มุ่งมั่น ประสาน เรียนรู้
ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

patithinwork

adver
goverp

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
eoffice-obec
emony
gis
kamrong1
tab2
mdidหน่วยงานการศึกษาprnews_header

header sp-lri2

794387-img-1407205084-1


youtube all

งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

DSC 0671-01เวลา 9.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต  2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการเปิดงาน นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. นายมานิตย์ สุขสมจิตต์ คณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการ มูลนิธิไทยรัฐ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จเป็นการฉลอง การจัดงานเกี่ยวกับการศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2014 เวลา 09:27 น.)

 

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

DSC 0520( 22 มกราคม 2557 ) เวลา 07.00 น. นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ผู้นำชุมชน ให้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ( 23 มกราคม 57) นายบุญเลิศ ฉ่ำชุ่ม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ,นางรัตมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 , นางธนิตา เศรษฐี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสมศรี รัตนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ผู้นำชุมชน ให้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี …งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 16:37 น.)

 

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

DSC 0548(22 มกราคม 2557 ) เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ ฉ่ำชุ่ม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูได้รับทราบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 , เพื่อให้คณะครูได้เข้าใจการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา , เพื่อแนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 180 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน

DSC 0430-01ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลพบุรี  เขต 2 นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะวันที่ (21 ม.ค. 57) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา หมู่ 5 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2557

 

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ จัดงานวันครูยิ่งใหญ่

DSC 0241-01ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลบ. 2 ร่วมกับสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ประจำปี 2557 เพื่อเป็นรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ (16 มกราคม 2557) ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานวันครู ประจำปี 2557 ณ. สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมกับ สพป. ลบ. 2

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 17:26 น.)

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1186
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1376
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7576
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7174
mod_vvisit_counterเดือนนี้37815
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33749
mod_vvisit_counterทั้งหมด1112879

Online (20 minutes ago): 12
Your IP: 54.196.62.132
,
วันนี้วันที่: 31 ต.ค., 2014
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์