วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

 amss banner 

4444

 Logo pracharatSchool

Banner elearning 

boysc 01

Conference

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี


630

 ด้วย สพฐ. จะดำเนินการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งจะทำการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้นฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จากการติดตามดังกล่าว เขตพื้นที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลการรายงานจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน เพิ่มเติมตามแบบเก็บข้อมูล ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้รายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ (เฉพาะเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒) เป็นไฟล์ข้อมูลทาง e-Office ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เอกสารหมายเลข ๓ สรุปผลการดำเนินงานฯ ให้โรงเรียนจัดส่งเป็นรูปเล่มเอกสาร ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์์โหลดเอกสาร [หนังสือนำส่ง] [ตัวชี้วัดเก็บจากโรงเรียน] [แบบรายงานค่านิยมหลัก-12-ประการ] 


630

  คู่มือการใช้งานระบบคอนเฟอเรนส์ สพป.ลพบุรี เขต ๒

 


 

bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559)


 

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 1. ประกาศประกวดราคา  2.เพิ่มเติมประกาศ


 

 

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 (e-market และ e-bidding)

11865140 978241548864540 2112355440 oเวลา 09.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 (e-market และ e-bidding) โดยมีนางสาวมณฑา เปี่ยมจิตต์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน จากสำนักคลังจังหวัด มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-Market และระบบ e-Bidding ให้กับสถานศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี …งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

พิธีรดน้ำศพ นางอังคณา ปราสาททอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด

DSC 0287-01พิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรมศพเวลา 16.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม  2558  ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี  มอบหมายให้  นายอำนาจ  คุ้มสุภา  รอง ผอ. สพป ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นางอังคณา  ปราสาททอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ   กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ  วัดห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

DSC 0163 Customประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  สพป.ลพบุรี เขต 2เวลา 9.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม  2558  ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์  ก่อนการดำเนินการประชุม สโมสรไลอ้อนลำนารายณ์ มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ,โรงเรียนจุลาภรณ์ลพบุรีแนะนำการรับนักเรียนเข้าเรียน ประธานมอบช่อดอกไม้วันเกิดผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผอ.กลุ่ม ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจ (สพฐ.)

DSC 0277-01เวลา 9.00 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ท่าน ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 นำคณะโดย นายเทียนชัย จูเจี่ย ข้าราชการบำนาญ ( อดีด ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ) ประธานคณะกรรมการ นางปณิชา นัยเพียร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุนิสา ทิพย์พิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ ณ ห้องประชุม สพป.ลบ. 2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 15:06 น.)

 

ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

DSC 0256-01เวลา 9.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ เสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางพะเยาว์ มีอนันต์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2558 เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

head2


ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

Banner Form

banner 150159

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterทั้งหมด0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.196.71.49
,
วันนี้วันที่: 25 มิ.ย., 2016
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์