วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.ลพบุรี เขต 2

 


 

630

 เรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ. 2556 - 2558 มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

 


pr190558

 index sobkru 01


 

630

 ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ. และผอ. สถานศึกษา  หลักฐานสำหรับรายงานตัวอย่างละ 1 ฉบับ  1. สำเนาก.พ. 7  2. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


 

630

 ด่วนที่สุด ตามที่ได้แจ้งให้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อมอบนโยบายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ นั้น เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์อยู่ระหว่างปรับปรุงสนาม จึงไม่มีสถานที่จอดรถ จึงขอยกเลิกการประชุมผู้บริหาร คณะครูทั้งหมด และจะจัดประชุมเป็นรายอำเภอ ดังนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 อำเภอหนองม่วง และอำเภอสระโบสถ์ ณ เทศบาล ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง วันที่ 7 มิถุนายน 2558 อำเภอลำสนธิ และอำเภอท่าหลวง ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งคณะครูทราบโดยด่วน


630

 ให้โรงเรียนที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือต้องการใช้ รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสีย (ไม่นับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2557) เพื่อจัดสรรให้ทดแทนโดยผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 โรงเรียนใดที่ไม่เข้าไปรายงานจะไม่ได้รับจัดสรร หรือ โรงเรียนใดรายงานไม่ตรงกับความจริงก็จะไม่ได้รับจัดสรรเช่นกัน (ดูรหัสเข้าเว็บไซต์ที่ http://210.246.188.154/obecchannel/document/school55_moe.pdf)


630

    แจ้ง โรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรี เขต 2 สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2558 [ดาวน์โหลดใบสมัคร] [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2558)

 

 

ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

DSC 0403-01วันนี้ เวลา 7.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2557 นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ. สพป ลบ 2 รก.ผอ.สพป.ลบ 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด สพป.ลบ 2 ให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ เดินทางมาทำบุญตักบาตรที่วัดลำนารายณ์ และร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการ พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

อบรมสัมมนาลูกจ้างประจำ

DSC 0132-01

 

     เวลา 9.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รก. ผอ.สพป.ลบ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมสัมมนาลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ก่อนการดำเนินการอบรม ประธานกล่าวนำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และบรรยาพิเศษ

 

งานเกษียณอายุราชการกลุ่มสุวรรณภูมิ

DSC 0039 resize

เวลา 11.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ รก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบัวชุม................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

DSC 0004 resize

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ รก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ชั้น 3)  ................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเปิดป้ายอาคารเรียน “อนันตวิชช์” โรงเรียนบ้านม่วงค่อม

DSC 0191 resizeเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “อนันตวิชช์” โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป.ลพบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นอาคารที่สภาผู้แทนราษฏรสนับสนุนงบประมาณให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 58 พรรษา ทั้งนี้นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ รก.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ................…งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้248
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1633
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2701
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8417
mod_vvisit_counterเดือนนี้27720
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38655
mod_vvisit_counterทั้งหมด1329720

Online (20 minutes ago): 33
Your IP: 54.145.176.120
,
วันนี้วันที่: 26 พ.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์