วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

 amss banner 

4444

 Logo pracharatSchool

Banner elearning 

boysc 01

Conference

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

 ด่วน ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด เข้าไปกรอกข้อมูล จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนสพฐ.  ผ่านทาง http://school.curriculum51.net โดยคลิกเข้าสำหรับโรงเรียน--->กรอกรหัสโรงเรียน--->คลิกกรอกข้อมูลตั้งแต่ป. 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด รหัสผู้ใช้


630

 ด้วย สพฐ. จะดำเนินการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งจะทำการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้นฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จากการติดตามดังกล่าว เขตพื้นที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลการรายงานจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน เพิ่มเติมตามแบบเก็บข้อมูล ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้รายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ (เฉพาะเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒) เป็นไฟล์ข้อมูลทาง e-Office ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เอกสารหมายเลข ๓ สรุปผลการดำเนินงานฯ ให้โรงเรียนจัดส่งเป็นรูปเล่มเอกสาร ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์์โหลดเอกสาร [หนังสือนำส่ง] [ตัวชี้วัดเก็บจากโรงเรียน] [แบบรายงานค่านิยมหลัก-12-ประการ] 


630

  คู่มือการใช้งานระบบคอนเฟอเรนส์ สพป.ลพบุรี เขต ๒

 


 

bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559)


 

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 1. ประกาศประกวดราคา  2.เพิ่มเติมประกาศ


 

 

ต้อนรับคณะติดตามโครงการการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

11733561 1000375723329928 796361135 o

วันที่ 9 ก.ค 58 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์ และ น.ส ธีรวรรณ บุญบำรุง คณะติดตามโครงการการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ติดตามนโยบายการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ รร.บ้านหนองประดู่ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี..........................…งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 21:25 น.)

 

ต้อนรับคณะติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

11725128 1000371983330302 1130539488 o

วันที่ 9 ก.ค 58 นางธนิตา เศรษฐี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่น 2 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร..........................…งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

การจัดพิธีไหว้ครู

DSC 0002 Small

เวลา 09.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางพะเยาว์  มีอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี..........................งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม(พุทธบุตร)

DSC 0003 Small

เวลา 09.30 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (พุทธบุตร) โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองประดู่ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี..........................งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิวังขนายมอบเสื้อกีฬาให้กับนักเรียน

11714939 999430033424497 791257176 o Small

เวลา 08.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงาน มูลนิธิวังขนายมอบเสื้อกีฬาให้กับนักเรียนภายใต้แนวคิด " สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้" ณ หอประชุมอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี..........................งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

head2


ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

Banner Form

banner 150159

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterทั้งหมด0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 107.22.22.71
,
วันนี้วันที่: 25 มิ.ย., 2016
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์