วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ภายในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้งานอาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมองค์กร นิติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด บริการ เอื้ออาทร มุ่งมั่น ประสาน เรียนรู้
ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
รักษาการ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

patithinwork

adver
goverp

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
emony
gis
kamrong1
tab2
mdidหน่วยงานการศึกษาprnews_header

otpc_in_th
head
tab1n


youtube all

พิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล

IMG_0158-01เมื่อวันเสาร์  วันที่  8  มิถุนายน   2556 ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนนิคมลำนารายณ์  ผอ.บุศรินทร์ หอบกลิ่นยา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะสโมสรไลออนส์ ไมตรีจิตกรุงเทพมหานคร นำโดย ประธานโครงการไลออนส์  พรพิมล ศรวิไลวรรณ อดีดผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310A2 ไลออนส์อภิชัย ตระกูลสัน นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต ไลออนส์ ธนา  เกษะประกร และผู้ว่าการสากล ภาค 3310A2 คนปัจจุบัน  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 11:05 น.)

 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

-01เวลา 9.00 น. วันที่ 12  มิถุนายน  2556 ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานในการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด และระดับประเทศ  ในวันที่  1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ผลของการดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ดังนี้ ประเภทลูกเสือสามัญ ลำดับที่ 1. โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม  2. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  3. โรงเรียนบ้านเกาะรัง รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำสุดวิไลประชาสรรค์  2. โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 10:29 น.)

 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน

3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ร่วมกับ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำหลักสูตรอาเซียนศึกษาที่พัฒนาขึ้นนำไปใช้ในสถานศึกษา ดำเนินการในระหว่างวันที่  5-7 มิถุนายน  2556 ณ.โรงเรียนนิคมลำนารายณ์อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 10:18 น.)

 

ศึกษาดูงาน

DSC01607-01วันที่  10 มิถุนายน   2556  ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  ผอ.สุรินทร์  กอหรั่งกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป  โรงเรียนบ้านสวนแตง มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริง ยึดหลักให้ผู้เรียนเป็นส่วนที่สำคัญ ครูและเด็กช่วยกัน มีการดึงให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วย  ถ้าโรงเรียนและครูไม่ปรับตัว เด็กที่ออกไปสู่สังคมก็จะไม่มีความพร้อมทางวิชาการควบคู่กับกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning (BBL)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 16:41 น.)

 

อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ

DSC01353-01เวลา 9.00 น.  วันที่  7  มิถุนายน   2556 ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานในการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ รุ่นที่   1 / 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบรรยายพิเศษ โดยท่าน ผอ. เขต ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ  ใด้นำกฎ และคำปฎิญาณของลูกเสือสามัญ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนได้  2. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้  3.  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกกองลูกเสือในโรงเรียน  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 13:22 น.)

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้954
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1307
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6385
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6524
mod_vvisit_counterเดือนนี้24546
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว35035
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006672

Online (20 minutes ago): 15
Your IP: 54.227.182.191
,
วันนี้วันที่: 25 ก.ค., 2014
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์