วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

manual lbr2

info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

header sp-lri2


630 แจ้งครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการพัฒนาและทำการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecdtest.com ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 โดยระบบจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนจนสิ้นสุดการพัฒนา หากมีปัญหาการเข้าสู่ระบบให้ติดต่อโดยตรงที่คุณอนุรชา โทร 0979695924 ในเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรายชื่อ


630

 แจ้งโรงเรียน การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น(สังกัดอื่น) ตามหนังสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2914 ลว.17 ส.ค.2558 แจ้งให้สถานศึกษา จำนวน 37 รร.ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จำนวน 66 คน และให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนในกรณีที่มีการซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ในระบบ DMC58 ระยะที่ 2 ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58/ ขณะนี้ มีโรงเรียนทำการอับโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รร. คงเหลืออีก 34 รร.หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.2558 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน (28ส.ค. 2558)]


prb58

วิธีดาวน์โหลดคู่มือประชาชน   


630 รายงานตัวชี้วัดที่ 27 ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำหรับสถานศึกษา) [ ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ] [ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ]


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2558)

 


 

งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดจันทรังษี

DSC 0057 Small

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. นายอภิชาติ จิระวุฒิ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดจันทรังษี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพัฒนานิคม ให้การต้อนรับ ................งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับ รองเลขา สพฐ.

11299วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2ต้อนรับ รองเลขา สพฐ. ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เปิดสัมมนาวิชาการ กลุ่ม ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี....…งานประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:43 น.)

 

โครงการผู้ว่าพบประชาชน

DSC00335 Small

เวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ณ โรงเรียนบ้านเขารวก ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ................งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรและโรงเรียนบ้านห้วยสาราม

10997 Customวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรและโรงเรียนบ้านห้วยสาราม อ.โคกเจริญ โดยเน้นการบริหารและการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนหน้าที่พลเมือง และ การอ่าน การเขียน การของบประมาณเพื่อพัฒนา และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน................…งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

157380วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนที่ต้องใช้ในการวัดประเมินผล

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้493
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้979
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6828
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6111
mod_vvisit_counterเดือนนี้25573
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30494
mod_vvisit_counterทั้งหมด1426134

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 54.159.2.45
,
วันนี้วันที่: 29 ส.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์