วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ภายในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้งานอาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมองค์กร นิติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด บริการ เอื้ออาทร มุ่งมั่น ประสาน เรียนรู้
ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
รักษาการ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

patithinwork

adver
goverp

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
emony
gis
kamrong1
tab2
mdidหน่วยงานการศึกษาprnews_header

otpc_in_th
head
tab1n


youtube all

ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย

DSC01770-01เมื่อเวลา 9.00. น  (17 มิถุนายน  56) ภายใต้การนำของ ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหมายให้ นายอำนาจ  คุ้มสุภา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556   โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  7  กิจกรรม  ดังนี้ ระดับประถมศึกษา  1. กิจกรรมคัดไทย ป. 1 – 3    2. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. 1 – 3   3. กิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ  ป. 4 – 6   4. กิจกรรมอ่านร้อยแก้ว  ป. 4 – 6   ระดับมัธยมศึกษา   1. กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง  ม. 1 – 3   2. กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ม. 3 – 4   3. กิจกรรมเขียนรายงานเชิงวิชาการ   ผลการดำเนินการประกวดแข่งขันดังนี้   กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3  รายบุคคล  รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงแจ่งใส  จิวสุวรรณ์  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 10:42 น.)

 

การประชุมนำเสนอผลสรุปโครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตย

C360_2013-06-15-12-49-50_orgเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เวลา 09.00 น.) ดร.มานะ อัครบัณฑิต ผอ. สพป.ลพบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ นักเรียน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลสรุปโครงการ สร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตย หลักสูตร แกนนำเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ (เบญจภูมิ) ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา จ.ลพบุรี โดยนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และร่วมรับชมการแสดงของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรและ เงินรางวัล ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 09:24 น.)

 

พิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล

IMG_0158-01เมื่อวันเสาร์  วันที่  8  มิถุนายน   2556 ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนนิคมลำนารายณ์  ผอ.บุศรินทร์ หอบกลิ่นยา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะสโมสรไลออนส์ ไมตรีจิตกรุงเทพมหานคร นำโดย ประธานโครงการไลออนส์  พรพิมล ศรวิไลวรรณ อดีดผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310A2 ไลออนส์อภิชัย ตระกูลสัน นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต ไลออนส์ ธนา  เกษะประกร และผู้ว่าการสากล ภาค 3310A2 คนปัจจุบัน  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 11:05 น.)

 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

-01เวลา 9.00 น. วันที่ 12  มิถุนายน  2556 ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานในการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด และระดับประเทศ  ในวันที่  1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ผลของการดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ดังนี้ ประเภทลูกเสือสามัญ ลำดับที่ 1. โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม  2. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  3. โรงเรียนบ้านเกาะรัง รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำสุดวิไลประชาสรรค์  2. โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 10:29 น.)

 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน

3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ร่วมกับ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำหลักสูตรอาเซียนศึกษาที่พัฒนาขึ้นนำไปใช้ในสถานศึกษา ดำเนินการในระหว่างวันที่  5-7 มิถุนายน  2556 ณ.โรงเรียนนิคมลำนารายณ์อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 10:18 น.)

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้466
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1338
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3699
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7175
mod_vvisit_counterเดือนนี้29035
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว35035
mod_vvisit_counterทั้งหมด1011161

Online (20 minutes ago): 19
Your IP: 54.196.201.253
,
วันนี้วันที่: 30 ก.ค., 2014
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์