วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

 


630 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มทั่วไป และ กลุ่มประสบการณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2


 

630

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษาและผู้อำนวยการศึกษา [ประกาศ] [ใบสมัครกลุ่มทั่วไป] [ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์]


 

630

การประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ให้โรงเรียนเข้าไปบันทึกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis  โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ๘ หลัก  ตามเอกสารที่จัดส่งให้ทาง E-office (จัดส่งให้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะได้นำข้อมูลไปจัดพิมพ์ลงในกระดาษคำตอบ


630แจ้งให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.ลบ.2 ที่มีสิทธิสามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด [1] [2]


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2557)

 


 

794387-img-1407205084-1

สอบคัดเลือกอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการ

DSC 0313-01เวลา 9.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รก. ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการในโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)ใน สังกัด สพป.ลบ 2 เป็นการสอบโดยออกข้อสอบแบบปรนัย โดยก่อนเข้าสอบ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รก. ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

DSC 0241เวลา 08.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รก.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ และนายปราโมทย์  โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ณ ห้องประชุมบุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 11:35 น.)

 

โครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ครูผู้สอนอาเซียนศึกษา

13เมื่อวันที่  7-8 มิถุนายน 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รก.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ครูผู้สอนอาเซียนศึกษา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา โดยมีนางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ จากโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2014 เวลา 20:39 น.)

 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครู และลูกจ้าง กลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์

DSC 0169   

          วันที่ 6 มิ.ย.2557  เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง   อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  รักษาราชการ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครู และลูกจ้าง กลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์  โดยได้มอบนโยบายที่สำคัญในการประชุมดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 15:33 น.)

 

การประชุมของสถานศึกษาเอกชน สพป.ลพบุรี เขต 2

DSC 0116         วันที่ 6 มิ.ย.2557  เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเพ็ญพัฒนา    อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ
รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน15 โรงเรียน  โดยท่านได้เข้าร่วมปรุมและมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมดังกล่าวด้วยแก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 15:17 น.)

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้651
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1136
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3338
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6808
mod_vvisit_counterเดือนนี้21982
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27642
mod_vvisit_counterทั้งหมด1194991

Online (20 minutes ago): 33
Your IP: 54.198.102.156
,
วันนี้วันที่: 28 ม.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์