วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630   แจ้ง ร.ร.ที่มีรายการแจ้งค้างชำระค่าไฟฟ้า ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระ หากได้ชำระเงินแล้วให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระเงินแล้ว (ให้ ร.ร.หลักตรวจสอบและดำเนินการแทน ร.ร.ที่ยุบรวม) และส่งเอกสารถึง สพป.ลบ.2 (กลุ่มนโยบายและแผน) อย่างช้าภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียด


630

   ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ส่ง สพป.ลบ.2 (กลุ่มนโยบายและแผน)ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดแบบสำรวจค่าไฟฟ้า


630

 แจ้ง รายชื่อโรงเรียนที่ต้องถ่ายรูปครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง ส่งภายในวันที่ 15  กรกฎาคม 2558  ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน

 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2

 


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630

แจ้งโรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรีเขต2สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถใช้งานได้ภายในสองวัน โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2558)


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบนักเรียนหน้าเสาธง

DSC 0347 Small

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ

นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี................งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:32 น.)

 

พิธีพระราชทานน้ำสรงพระพุทธศรีเทพมิ่งมงคลเมือง

DSC 0119 Small

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานเชิญน้ำสรงเพื่อสรงน้ำพระพุทธศรีเทพมิ่งมงคลเมือง โดยมีพระครูไพบูลย์พัชรสุนทร เจ้าอาวาสวัดซับอุดมมงคลธรรม และดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี................งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

มอบนโยบายอำเภอหนองม่วงและอำเภอสระโบสถ์

DSC 0010 Small

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  ................งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:31 น.)

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมหาโพธิ และโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า

DSC 0475 Small

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านมหาโพธิ และโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สังกัดอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนใหม่................งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบนักเรียนหน้าเสาธง

DSC 0431 Small

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี................งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้592
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1295
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7231
mod_vvisit_counterเดือนนี้4988
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33826
mod_vvisit_counterทั้งหมด1375055

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 54.81.253.194
,
วันนี้วันที่: 06 ก.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์