วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

 


630 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มทั่วไป และ กลุ่มประสบการณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2


 

630

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษาและผู้อำนวยการศึกษา [ประกาศ] [ใบสมัครกลุ่มทั่วไป] [ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์]


 

630

การประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ให้โรงเรียนเข้าไปบันทึกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis  โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ๘ หลัก  ตามเอกสารที่จัดส่งให้ทาง E-office (จัดส่งให้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะได้นำข้อมูลไปจัดพิมพ์ลงในกระดาษคำตอบ


630แจ้งให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.ลบ.2 ที่มีสิทธิสามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด [1] [2]


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2557)

 


 

794387-img-1407205084-1

ประชุมข้าราชการในสำนักงาน สพป.ลบ. 2 ( Morning Brief)

DSC 0025-01เวลา 8.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการในสำนักงาน สังกัดสพป.ลบ 2 (ทุกวันอังคาร) ก่อนการดำเนินการประชุม ประธานมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม จำนวน 9 ท่าน กล่าวในที่ประชุมให้ทุกโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 ชี้แจงข้อราชการที่ต้องถือปฎิบัติ ณ. ห้องประชุม สพป.ลบ 2 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี…งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอลำสนธิ

DSC 0029 Small

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอลำสนธิ ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฏร์บำรุง และโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา เพื่อติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้................งานประชาสัมพันธ์.....ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาวภาคเหนือ

DSC 0077 Small

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเงิน และเครื่องนุ่งห่ม ไปบริจาคเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาวภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ...............งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557

1110

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 20.00 น. นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี...............งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลบ. 2

DSC 0511เวลา 9.00 น. วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลบ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ ก่อนการดำเนินการประชุม ประธานกล่าวนำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้497
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1039
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2048
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6808
mod_vvisit_counterเดือนนี้20692
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27642
mod_vvisit_counterทั้งหมด1193701

Online (20 minutes ago): 33
Your IP: 54.146.190.193
,
วันนี้วันที่: 27 ม.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์