วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

manual lbr2

info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

header sp-lri2


630 แจ้งครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการพัฒนาและทำการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecdtest.com ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 โดยระบบจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนจนสิ้นสุดการพัฒนา หากมีปัญหาการเข้าสู่ระบบให้ติดต่อโดยตรงที่คุณอนุรชา โทร 0979695924 ในเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรายชื่อ


630

 แจ้งโรงเรียน การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น(สังกัดอื่น) ตามหนังสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2914 ลว.17 ส.ค.2558 แจ้งให้สถานศึกษา จำนวน 37 รร.ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จำนวน 66 คน และให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนในกรณีที่มีการซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ในระบบ DMC58 ระยะที่ 2 ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58/ ขณะนี้ มีโรงเรียนทำการอับโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รร. คงเหลืออีก 34 รร.หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.2558 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน (28ส.ค. 2558)]


prb58

วิธีดาวน์โหลดคู่มือประชาชน   


630 รายงานตัวชี้วัดที่ 27 ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำหรับสถานศึกษา) [ ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ] [ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ]


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2558)

 


 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม(พุทธบุตร)

DSC 0003 Small

เวลา 09.30 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (พุทธบุตร) โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองประดู่ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี..........................งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิวังขนายมอบเสื้อกีฬาให้กับนักเรียน

11714939 999430033424497 791257176 o Small

เวลา 08.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงาน มูลนิธิวังขนายมอบเสื้อกีฬาให้กับนักเรียนภายใต้แนวคิด " สุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้" ณ หอประชุมอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี..........................งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญครบรอบ 12 ปี สพฐ. และ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

DSC 0321-01เวลา 9.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด สพป.ลบ 2 ร่วมทำบุญประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาถวายจตุปัจจัย/เครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโต(ภัตตาหารเพล) แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 12 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ( อาคารบุษบงกช) และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

 

แข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอ ชัยบาดาล

DSC 0353-01เวลา 9.00 น. (7 กค.58 ) ภายใต้การนำของ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีท่านนายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน , เพื่อให้นักเรียนอนุบาล มีทักษะการเคลื่อนไหว และมีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง , เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนอนุบาล เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

DSC 0016 Small

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล โรงเรียนบ้านห้วยนา อำเภอชัยบาดาล และโรงเรียนบ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ..........................งานประชาสัมพันธ์.......ภาพ/ รายงาน

 

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้598
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6933
mod_vvisit_counterเดือนนี้25752
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30494
mod_vvisit_counterทั้งหมด1426313

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.227.125.200
,
วันนี้วันที่: 30 ส.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์