วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษา                                                                   dog1สวัสดีค่ะ dog1

พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทุกท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริม  “ พ.ศ. 2555 : ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” English Speaking Year 2012   ขอมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของพวกเราทุกคน เพราะทราบดีว่าภาษาอังกฤษเป็นยาเบื่อสำหรับพวกเราหลาย ๆ คน เพื่อเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สัปดาห์นี้จะขอเสนอ การพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ

                                                                           ยินดีที่ได้รู้จัก      
                                                          (Nice to meet you)

                                                                                                     mee1
                                                            มาฝึกพูดและนำไปใช้ได้เลยนะคะ

บทสนทนา 1

Pajaree : Good morning. My name is Pajaree. You can call me Pa.

ปาจารีย์ : สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ ปาจารีย์   เรียกฉันว่า "ปา" ค่ะ

Tony   :   Good morning, Pa. I'm Tony.

โทนี่     :   สวัสดี ปา ผมชื่อ โทนี่

Pajaree :   Nice to meet you, Tony.

ปาจารีย์ :         ยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะ โทนี่

Tony   :   Nice to meet you, too.

โทนี่    :   ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกันครับ

ประโยคที่ใช้ในการแนะนำเพื่อนให้ผู้อื่นรู้จักเป็นครั้งแรก    

บทสนทนา 2

Pajaree     :       Nopporn, this is Tony.      

ปาจารีย์    :       นพพร นี่คือ โทนี่

Nopporn :       Nice to meet you, Tony.

นพพร      :       ยินดีที่ได้รู้จักคุณ โทนี่

Tony        :       Nice to meet you, too. Excuse me, what’s your name

                       again, please?

โทนี่       :        ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน ขอโทษครับ กรุณาบอก    

                       ชื่อคุณอีกครั้งครับ

Nopporn :       You can call me Porn.

นพพร      :       คุณเรียกผมว่า พร ก็ได้ครับ

Tony        :       Nice to meet you, Porn.

โทนี่       :      ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ  “พร”

ความรู้

1. คำทักทาย คำว่า    "สวัสดี"

          Good morning. ใช้ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง

           Good afternoon. ใช้ตั้งแต่บ่ายจนถึงพระอาทิตย์ตกดินหรือ

                                     ประมาณหกโมงเย็น

          Good evening.  ใช้ตั้งแต่หลังหกโมงเย็นไปแล้ว

         Hello      ใช้เฉพาะกับเพื่อนฝูงหรือในการทักทายที่ไม่เป็นทางการ

         Hi             ไม่ควรใช้กับผู้ใหญ่        

      

2. สำนวนที่ใช้ในการแนะนำตนเอง:            

        My name is Pajaree. ฉันชื่อ ปาจารีย์

         My nickname is Pa . ชื่อเล่นของฉันคือ ปา

         What is your name?     คุณชื่ออะไร              

         Excuse me, what is your name again, please?                              

         ขอโทษครับ, กรุณาบอกชื่อของคุณอีกครั้งได้ไหมครับ

 

                                                                                                            

                                                                                             นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์ 

                                                                                                     ศึกษานิเทศก์

                                                                                                    21/2/2012 (1)


{ขอเชิญแนะนำ แลกเปลียนได้นะคะ}

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159