วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม

 

IMG_3439_resizeโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๘๒ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ และ เขต ๒ โดย นายมโน ชุนดี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี   เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดการอบรม และนายประกฤต เอี่ยมสกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ..........งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน..................
IMG_3428_resize
IMG_3572_resize
IMG_3572_resize
IMG_3502_resize
IMG_3560_resize
IMG_3614_resize
IMG_3622_resize

 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159