วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาสพป.ลบ 2 ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.

DSC06100_resizeวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  ภายใต้การนำของ  ดร.มานะ  อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมทีมงาน สพป.ลบ 2 ประกอบด้วย นายวินัย  วรัชยานนท์  รอง ผอ.สพป.ลบ 2  นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลบ 2  นางธนิตา เศรษฐี รอง ผอ.สพป.ลบ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ. นำโดย ดร.สุจินดา  ผ่องอักษร คุณฉัตรชัย  หวังมีจงมี   คุณสร้อยมาศ  ศิลาวรรณ  ตรวจติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการตามกลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  โดยการตรวจติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 มีประเด็นการตรวจติดตามประเมินผล 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์  ส่วนที่  2 ประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ สพฐ.เรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( TABLET) ของ สพป.และสถานศึกษา และเรื่องการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของ สพป.และสถานศึกษา และส่วนที่ 3 การดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ ของ สพป.ใน 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 (อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

DSC06108_resize
DSC06098_resize
DSC06102_resize
DSC06101_resize
DSC06097_resize

 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159