วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาMOU การศึกษาเพื่อมีงานทำ

DSC07469-01_resizeเวลา14.30น.วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ดร.มานะ อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ  การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ  ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 กับ โรงเรียน ที่ได้รับการพิจารณา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป   สรุปสาระสำคัญดังนี้ สพป.ลบ 2 และโรงเรียนดำเนินการร่วมกันในการเตรียมหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2  (อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

DSC07478-02_resize
DSC07481-03_resize
DSC07484-04new_resize
DSC07472-06_resize
DSC07475-07_resize
DSC07470-08_resize

 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159