วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาสพป.ลบ 2 จัดงานวันครูประจำปี 2556 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

DSC06848-01   สพป. ลบ 2 ทุกอำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2 จัดงานวันครูประจำปี 2556 เพื่อเป็นการแสดงความยกย่อง เชิดชูเกียรติ ต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่สั่งสอนลูกศิษย์มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นผู้เสียสละให้เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556  ใน งานวันครู ประจำปี 2556 คณะครูในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การจัดงานวันครูครั้งนี้ ได้จัดภายใต้คำขวัญวันครู ที่ว่า “ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ภายในงาน มี พิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม , การมอบเกียรติบัตร และ เข็มเชิดชูเกียรติให้ แก่ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จำนวน 1312  คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน
DSC06848-02 DSC06848-03
DSC06848-04 DSC06848-05
DSC06848-06 DSC06848-07
DSC06848-08 DSC06848-09
DSC06848-10 DSC06848-11
DSC06848-12 DSC06848-13
;DSC06848-14
 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159