วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาสพป.ลพบุรีเขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๕๕

DSC07618-01  ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ฯได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของโรงเรียนประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)ในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้กำชับให้คณะกรรมผู้ดำเนินการสอบได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

DSC07589

 

DSC07594

 

DSC07599

 

DSC07614

 

DSC07618-01

 

DSC07625

 

DSC07628

 

DSC07633

 

DSC07635

 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159