วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

111      เมื่อเวลา 17.00. น  (11 มีนาคม 56) นายอำนาจ  คุ้มสุภา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตจำนึกความเป็นไทย และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย , เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน  อบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2556 วิทยากรในการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสุวรรณภูมิ  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ 2 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ……งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

222

 

333

 

444

 

555

666

 

DSC08937

 

DSC08940

 

DSC08942

 

DSC08944

 

DSC08955

 

DSC08948

 

DSC08963

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 10:16 น.)

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159