วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาสมัครสอบครูผู้ช่วย 58 ครั้งที่ 2

Bantasom-school

1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.icon_new

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 icon_new

3. คำเตือน icon_new

4. ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ icon_new

5. ตารางสอบ icon_new

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน icon_new

2.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์icon_new

สถานที่สอบ

1. โรงเรียน ชัยบาดาลวิทยา ภาค ก และ ภาค ข

 

2. โรงเรียน อนุบาลลำนารายณ์  (ภาค ค)

3.โรงเรียน บ้านท่ามะนาว (ภาค ค)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2015 เวลา 13:08 น.)

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159