วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

DSC00566-01เมื่อเวลา 9.00. น  (30 เมษายน  56) นายอำนาจ  คุ้มสุภา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ , เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 52 คน ในเรื่องน้ำและอากาศ  และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  รวม 3 รุ่น จำนวน 56 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 112 คน ในเรื่องแม่เหล็ก วิทยากรจากคณะครูโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปีงบประมาณ 2555- 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

DSC00556

DSC00539

DSC00541

DSC00544

DSC00550

DSC00552

DSC00559

DSC00561

DSC00565

DSC00566-01

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013 เวลา 11:13 น.)

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159