วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาประกันคุณภาพภายใน

DSC01184-01   เมื่อเวลา 9.00. น  (3 มิถุนายน  56) ภายใต้การนำของ ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหมายให้ นายอำนาจ  คุ้มสุภา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการ “ ประกันคุณภาพภายในและติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา “ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการประกันคุณภาพและเตรียมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายโรงเรียนในสังกัด จำนวน 151 โรงเรียน   ผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 151 คน  สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม 1. กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  2. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4. การเขียนรายงานประจำปี  ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

DSC01174

DSC01179

 

DSC01180

DSC01182

 

DSC01184-01

 

DSC01186

DSC01189

DSC01191

DSC01193

 

DSC01203

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 16:14 น.)

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159