วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1การประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 กิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ และพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนบ้านหนองประดู่ กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา และการนำเสนอนวัตกรรมอาเซียนครูและโรงเรียนบ้านเขาดินทอง นำเสนอนวัตกรรมอาเซียนของผู้บริหาร ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 1

2

 

3

4

6

7

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:20 น.)

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159