• Welcome to สพป.ลพบุรี เขต 2. Please login or sign up.
 
21 พฤษภาคม, 2022, 03:01

แก้ไขข่าว:

SMF - Just Installed!


ผู้บริหารการศึกษา

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มอำนวยการ

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กระทู้: 5
กระทู้: 4

Last post: 15 พฤษภาคม, 2022, 09:06 Re: PPT.การย้ายครูผู้สอน by jiuer7845

กระทู้: 15
กระทู้: 10

Last post: 12 พฤษภาคม, 2022, 21:16 ความฝัน สักครั้งต้องลองท... by popapik12

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มนโยบายและแผน

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทู้: 11
กระทู้: 9

Last post: 15 พฤษภาคม, 2022, 09:05 Re: NBA 2K22 has everyo... by jiuer7845

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กลุ่มกฎหมายและคดี

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

หนวยตรวจสอบภายใน

กระทู้: 0
กระทู้: 0

กระทู้: 0
กระทู้: 0

31 Posts in 23 Topics by 30 Members - สมาชิกล่าสุด: jiuer7845
กระทู้ล่าสุด: "Re: PPT.การย้ายครูผู้สอน" (15 พฤษภาคม, 2022, 09:06)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานที่ออนไลน์

ออนไลน์: 4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 4 -  ออนไลน์มากที่สุด: 25 (02 ต.ค., 2021, 11:24)